หมึกพิมพ์เก่า ที่ใช้งาน แล้ว LASERJET ของแท้ ทุกรุ่น สอบถามได้

        หมึกพิมพ์เก่า ที่ใช้งานแล้ว INKJET ของแท้ Canon HP

     

 หมึกพิมพ์ ที่ยังไม่ใช้งาน HP Canon Brother Samsung…

บริษัท วี-ชัยทรัพย์ ซัพพลาย จำกัดเลขที่

1/2 หมู่ 10 ถนนศุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

คุณวรีวรรณ์ โทร : 062-4942878 คุณพิสิษฐ์  โทร : 063-4426691 

Line ID : V-chaisap

Computer เก่า ใหม่ ใช้งานได้ และใช้งานไม่ได้ ทางเรารับซื้อนะครับ 

Computer เก่า อุปกรณ์เก่าแบบ่นี้เรารับนะครับ

สอบถามได้ LINE ID : V-chaisap

Email: vareewanyo@gmail.com 0638899224

Email: Pisit.yosayaburapol@gmail.com 0634426691

ขอรับ 10 ชุด ขึ้นไป

Computer เก่า อุปกรณ์เก่าแบบ่นี้เรารับนะครับ

สอบถามได้ LINE ID : V-chaisap

Email: vareewanyo@gmail.com 0638899224

Email: Pisit.yosayaburapol@gmail.com 0634426691